Ne traži dalje!
Kompletnom ponudom na jednom mjestu vršimo zadovoljstvo mnogih kupaca koji nemaju potrebe tražiti dalje jer sve usluge mogu dobiti na jednom mjestu, a o čemu govori i naš slogan - “Ne traži dalje!”

Društvo PARTS d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu, na adresi Obilazna cesta 20A, posluje na parceli površine 6500 m2, na kojem je izgrađen moderni prodajno-servisni centar sa autosalonom, prostorom za servisiranje vozila, stanicom za tehnički pregled vozila, samo-uslužnom autopraonicom, te moderno uređenim placem za rabljena vozila sa parkirališnim prostorom za naše drage posjetitelje. Cijeli kompleks društva PARTS, obogaćen je prirodnim okruženjem, tako da će Vam i sam prostor pored namjenski izgrađenih konstruktivnih elemenata i arhitektonski prilagođenog ambijenta, osigurati ugodan boravak kod nas, a tu je i naše ljubazno osoblje koje će se pobrinuti da dobijete kvalitetnu i brzu uslugu. Društvo PARTS d.o.o. Široki Brijeg osigurava svojim klijentima-korisnicima motornih vozila potpunu uslugu u smislu nabavke, servisa, održavanja, osiguranja, te administrativnih i tehničkih poslova bilo koje marke i kategorije vozila. Kadrovski i materijalno tehnički opremljeni, prema standardima sličnih auto društava u EU, bavimo se administrativno-tehničkim aspektom uporabe i održavanja motornih vozila, njihove nabavke i prodaje po pristupačnim cijenama.

Drugi tekst - Društvo PARTS d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu, na adresi Obilazna cesta 20A, posluje na parceli površine 6500 m2, na kojem je izgrađen moderni prodajno-servisni centar sa autosalonom, prostorom za servisiranje vozila, stanicom za tehnički pregled vozila, samo-uslužnom autopraonicom, te moderno uređenim placem za rabljena vozila sa parkirališnim prostorom za naše drage posjetitelje. Cijeli kompleks društva PARTS, obogaćen je prirodnim okruženjem, tako da će Vam i sam prostor pored namjenski izgrađenih konstruktivnih elemenata i arhitektonski prilagođenog ambijenta, osigurati ugodan boravak kod nas, a tu je i naše ljubazno osoblje koje će se pobrinuti da dobijete kvalitetnu i brzu uslugu. Društvo PARTS d.o.o. Široki Brijeg osigurava svojim klijentima-korisnicima motornih vozila potpunu uslugu u smislu nabavke, servisa, održavanja, osiguranja, te administrativnih i tehničkih poslova bilo koje marke i kategorije vozila. Kadrovski i materijalno tehnički opremljeni, prema standardima sličnih auto društava u EU, bavimo se administrativno-tehničkim aspektom uporabe i održavanja motornih vozila, njihove nabavke i prodaje po pristupačnim cijenama.

SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS
Homologacija
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak da je dio homologacijski ispitan i odobren.
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.
Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.
SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS
Certificiranje (ATEST) vozila
Na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 6/06., 75/06. i 44/07.), propisano je da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno sudjelovanje u saobraćaju na cestama prije puštanja u saobraćaj, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat).

PARTS obavještava svoje klijente o usluzi koju možete dobiti u našim prostorijama, a to je certifikacija (atest) vozila za sljedeća ispitivanja: 1. Ukucavanje i verifikacija brojeva na pogonskom agregatu i šasiji vozila; 2. Zamjena ili remont pogonskog agregata; 3. Zamjena šasije vozila 4. Rekonsktrukcija ili prepravka vozila; 5. Sastavljanje vozila; 6. Ispitivanje vozila za prijevoz opasnih materija; 7. Ispitivanje vozila namijenjenih za prijevoz lakokvarljive robe; 8. Ugradnja duplih komandi u vozilo; 9. Utvrđivanje tehničkih karakteristika usljed nepotpunog ili pogrešnog unosa podatakao tehničkim karakteristikama vozila u dokumente o vozilu; 10. Izrada novih vozila; 11. Ugradnja sistema za pogon vozila na alternativna goriva (LPG, CNG ….); 12. Ostale promjene koje podliježu atestu.

Download:

PDF icon Cjenik usluge cetrificiranja
PDF dokument 116.49 KB

Cjenik usluga certificiranja donesen je na osnovu Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje tijela za certifikaciju moraju ispuniti (Službeni glasnik BiH, broj 41/08), te je jedinstven za sva ispitna tijela na području Bosne i Hercegovine. Naše stručno i ljubazno osoblje će Vam olakšati proces certificiranja vozila i odgovoriti na sva Vaša pitanja.
SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS
Tehnički pregled vozila
U današnjem modernom svijetu, iznimno važnu ulogu u životu ljudi čine vozila svih vrsta i namjena. Promet tih vozila je prema tome od posebnog društvenog, ekonomskog, razvojnog, ekološkog i svakog drugog značaja. Zahtjevi za unapređenje prometa su stalni i ogledaju se u povećanju kvaliteta voznih karakteristika i sigurnosti samih vozila, kao i očuvanju čovjekove okoline.

Cestovno motorno vozilo je jedan od aktivnih sudionika u prometu i s obzirom da je složen tehnički sustav, koji se tijekom procesa eksploatacije troši pa se time njegovo tehničko stanje stalno i bez ustaljenih zakonitosti mijenja. Tehnički neispravna vozila, se tretiraju kao faktor sa štetnim utjecajem na sigurnost prometa. Tehnička neispravnost vozila utječe i na povećanje prometnih nezgoda. Posljedice nezgoda osim materijalne štete na vozilima su i fizičke ozlijede vozača i drugih sudionika u prometu. Pa je upravo zbog ovih činjenica neophodno obavljanje kvalitetnih tehničkih pregleda na vozilima.

Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog značaja gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Obvezan je za sva motorna i priključna vozila koja će se koristiti na javnim putevima. Tehnički pregledi vozila su obavezni u svim zemljama Europe i obavljaju se u određenim periodima. Motorno vozilo koje se želi koristiti u prometu mora biti tehnički ispravno, registrirano i opremljeno u skladu s odgovarajućim propisima.
Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog značaja gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Obvezan je za sva motorna i priključna vozila koja će se koristiti na javnim putevima. Tehnički pregledi vozila su obavezni u svim zemljama Europe i obavljaju se u određenim periodima. Motorno vozilo koje se želi koristiti u prometu mora biti tehnički ispravno, registrirano i opremljeno u skladu s odgovarajućim propisima.
Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog značaja gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Obvezan je za sva motorna i priključna vozila koja će se koristiti na javnim putevima. Tehnički pregledi vozila su obavezni u svim zemljama Europe i obavljaju se u određenim periodima. Motorno vozilo koje se želi koristiti u prometu mora biti tehnički ispravno, registrirano i opremljeno u skladu s odgovarajućim propisima.
Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog značaja gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Obvezan je za sva motorna i priključna vozila koja će se koristiti na javnim putevima. Tehnički pregledi vozila su obavezni u svim zemljama Europe i obavljaju se u određenim periodima. Motorno vozilo koje se želi koristiti u prometu mora biti tehnički ispravno, registrirano i opremljeno u skladu s odgovarajućim propisima.
SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS
Baždarenje tahografa
Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prometu Bosne i Hercegovine, sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, moraju imati baždaren uređaj za evidentiranje radnih vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika u cestovnom prometu – tahograf.

Obavezno baždarenje tahografa podrazumjeva:

  • Ispitivanje i ovjeravanje tahografa
  • Ispitivanja i ovjeravanje ograničivača brzine
  • U slučaju instalacije novog tahografa i senzora za tahograf, obavezna je njihova aktivacija

Cijena baždarenja je propisana od strane Savjeta ministara BiH i iznosi:

  • Za ispitivanje i ovjeravanje tahografa: 150,00 KM + PDV
  • Za ispitivanje i ovjeravanje ograničivača brzine: 40,00 KM + PDV
  • Aktiviranje tahografa i senzora za tahograf: 40,00 KM + PDV
Parts d.o.o. vrši baždarenje svih vrsta analognih i digitalnih tahografa! Baždarenje vrijedi dvije godine.
SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS
ADR osposobljavanje
Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti.

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari, prema međunarodnom sporazumu ADR (Međunarodni certifikat IRU Academy Geneve i licenca MUP-a).
Osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju za prijevoz i pripremu opasne tvari za prijevoz, utovar i istovar po programu za stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari.

Program za stručno osposobljavanje obuhvaća osnovni program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (klase 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2) i specijalistički program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari (klase 2, 3, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9). Po programu za polaganje dopunskog stručnog ispita osposobljavaju se vozači motornih vozila za prijevoz još neke od klasa opasnih tvari. Osobe stručno osposobljene za prijevoz opasnih tvari polažu radi stručnog usavršavanja u prijevozu opasnih tvari, svake pete godine, naknadni stručni ispit za prijevoz opasnih tvari po programu za polaganje naknadnog stručnog ispita. Pripremna nastava se realizira u našem centru na osnovu prijava kandidata, a o terminu održavanja iste prijavljeni kandidati će biti pravovremeno telefonski obaviješteni.

SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | SERVIS | ATESTI | ADR HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED| SERVIS | ATESTI PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | PRODAJA | SERVIS | ATESTI | ADR | TEHNIČKI PREGLED | HOMOLOGACIJA | SERVIS